Modstandsbevægelsen i Nyborg

To medlemmer af familien Mortensen blev medlemmer af modstandsbevægelsen i Nyborg. Verner Jochimsen, i daglig tale kaldet “Jokum” og gift med Tove, var sabotør, mens min far Henry Mortensen var en del af den administrative ledelse. Han kunne som ansat på Nyborg Rådhus sørge for falske identitetspapirer, rationeringsmærker osv. når folk blev nødt til "at gå under jorden" for at skjule sig for tyskerne og de danske håndlangere. Han førte også modstandsbevægelsens lokale kartotek. Det havde vi faktisk liggende i mange år bagefter, inden det (tror jeg) blev overført til Lokalhistorisk Museum i Nyborg. Efter befrielsen blev der udarbejdet en omfattende Hovedrapport over modstandsbevægelsen i Nyborg. Det er ikke angivet hvem forfatteren er, men det kunne meget vel være min far. Jeg har rapporten liggende og håber på et tidspunkt at kunne scanne den ind og gøre den tilgængelig her.

Ved 50 års jubilæet 5. maj 1995 på “Nyborg Strand” gav Mogens Nielsen, modstandsbevægelsens leder i Nyborg, et “Tilbageblik og en kort Orientering om Modstandsbevægelsen i Nyborg Afsnit”, der i hovedtræk er en kort opsummering af indholdet i Hovedrapporten.

Allan Nielsen har i bogen: “Med livet som indsats” givet en omfattende beretning om modstandsbevægelsens indsats i Nyborg 1944-1945. Billedet ovenfor og billeder på siderne om min far og Jokum er taget fra denne bog, der varmt kan anbefales, hvis man vil forstå hvordan modstandsbevægelsen opererede i en provinsby som Nyborg, og hvad det var for nogle mennesker der deltog med livet som indsats.


Fortalt af Ole