Henry Robert Mortensen

Henry 1956

Min far, Henry Robert Mortensen, blev født 14.1.1915 i Nyborg som fjerde barn af togbetjent Poul Mortensen og hustru Emilie, født Pedersen. Familien boede da Kronprinsensgade 7, som tidligere nævnt. Få år efter flyttede de dog til Wilsonsgade 15 st., og her boede han helt indtil han flyttede hjemmefra for at blive gift med min mor Kamma i 1940.

Henry gik som alle børn i Nyborg dengang først 4 år i Grundskolen (Nørrevold Skole) og derefter i Hovedskolen (Birkhovedskolen). Det var hans fars mening, at han skulle gå der til og med 7. klasse og at han derefter skulle i lære. Men han ville noget andet og gik selv op og meldte sig ind i den kommunale Realskole. Da han kom hjem og fortalte sin far det fik han et par på hovedet, og fik at vide, at så måtte han også selv tjene til bøgerne for det havde familien ikke råd til. Så mens han gik i Realskolen havde han forskellige småjobs som bydreng, med at sælge is i cirkus, når der var cirkus i byen osv. Og han fik da også både sin mellemskoleeksamen i 1930 og sin realeksamen året efter, begge med pæne karakterer.

Elev på Nyborg Rådhus

Hvad han lavede lige efter realeksamen ved jeg ikke, men dokumentet her ved siden af viser, at han blev ansat som elev ved Nyborg Kommune 25.07.1933. Som elev skulle man, udover selvfølgelig at passe sin elevplads på rådhuset også gå i handelsskolen om aftenen. Det kunne godt være svært at nå det hele, når man også skulle passe den fodbold, som betød rigtig meget for ham, og måske har der også været kærester? Men han bestod da sin handelsmedhjælpereksamen i marts 1935 og igen med pæne karakterer. Pudsigt nok er hans dårligste fag bogføring, noget han senere vist blev ganske skrap til.

Henry 1939

Soldatertiden

Hans soldaterbog viser, at han blev indkaldt 11.5.1937 til tjeneste ved 15. Batallions 1. kompagni og at han fra 24.6.1937 til 6.9.1937 var ved Forplejningskorpsets Rekrutskole. Han har nok ikke gjort meget ud af skolen, for hans eksamensbevis rangerer ham som nr. 45 ud af 51 menige og hans karakterer er da også elendige. Antagelig har han med al magt forsøgt at undgå at blive udtaget til befalingsmand! Ikke destomindre viser soldaterbogen at han fra 21.12.1939 havde rang af korporal, den laveste rang af underofficer. Han har fortalt mig, at han engang da han lå ved Rønninge Søgård om aftenen sneg sig ud fra kasernen og cyklede ind til sin kæreste, min senere mor. Men han blev opdaget, det blev karakteriseret som en mild form for desertion, og han blev kaldt frem foran kompagniet og fik revet sine korporals-distinktioner af! Soldaterbogen viser, at han blev endeligt hjemsendt 15.3.1940 kun 25 dage før Danmarks besættelse d. 9. april. Havde han stadig været indkaldt den dag, var jeg måske vokset op som faderløs, for kimen til mig var jo lagt et par måneder før og bl.a. i Nyborg mistede danske soldater livet i de første besættelsesdage.

Giftermål og tjenestemandsansættelse

Efter elev- og soldatertiden blev han 1.8.1941 ansat som tjenestemand ved Nyborg kommune, hvor han fik hele sit arbejdsliv. Først som kontorassistent, senere overassistent, fuldmægtig, pantefoged og til sidst planlægningschef. Da han havde 40 års jubilæum 27. juli 1973 skrev både Nyborg Avis og Nyborgbladet om det.

Men længe inden da var han blevet gift med min mor Kamma. Vielsen fandt sted 14.5.1940 i Sct. Jørgens Kirke i Svendborg, den kirke, hvor min morfar var degn. Jobbet hørte nok med til den førstelærerstilling ved Sct. Jørgens Skole, som morfar bestred. Bryllupsgæsterne ses på billedet. Det er fra venstre Lis (Folmers kone), Folmer (Kammas bror), Sigrid (Kammas mor), Kamma, Morten, Ragna (Kammas søster), Emilie (Henrys mor) og Poul (Henrys far). Kammas far er ikke med på billedet, han er nok fotografen. Man kan ikke se det på billedet, men min mor var 3 måneder gravid med mig, så det var nok derfor de skulle giftes!

Holmegaarden

Da de blev gift boede de til leje på 1. sal i Martinus Rasmussensgade 21 i Nyborg, hvor jeg blev født 20.11.1940). Sommeren 1941 tror jeg de lejede et sommerhus i Nyborg sammen med "Palle" og "Kilde", deres gode venner fra Odense. "Palle", der egentlig hed Poul Nielsen var møbelfabrikant i Odense og far havde lært ham at kende i B1913, hvis 1. hold de begge spillede på. I efteråret 1941 flyttede de så ind i den helt nybyggede andelsboligforening Holmegården, hvor de fik adressen Vognmandsvej 14 st. tv. Det var en efter tidens forhold helt moderne 3 værelsers lejlighed, som det ses på planen, der dog er spejlvendt. Køkken med en stor dejlig altan vender mod vest, og der er spist rigtig mange aftensmåltider her i sommermånederne.

Min bror Palle blev født 19.2.1944 og blev ligesom jeg døbt i Sct. Jørgens Kirke. Selvom der nu var fire personer i lejligheden var der, efter datidens forhold, masser af plads. Palle og jeg sov i køjesenge i det lille værelse, og Mor og Far i det store soveværelse. Meget senere blev der byttet om, så vi fik det store værelse, der endda var stort nok til at vi kunne spille bordtennis, og Mor og Far nøjedes med det lille værelse.

I modstandsbevægelsen

Far kom på et eller andet tidspunkt ind i Modstandsbevægelsen i Nyborg. Ikke som sabotør, som sin svoger Jokum, han tog sig derimod af det administrative, som at skaffe folk falske papirer, rationeringsmærker osv. når folk blev nødt til "at gå under jorden" for at skjule sig for tyskerne og de danske håndlangere. Han førte også modstandsbevægelsens lokale kartotek. Det havde vi faktisk liggende i mange år bagefter, inden det (tror jeg) blev overført til Lokalhistorisk Museum i Nyborg. Efter befrielsen blev der udarbejdet en omfattende Hovedrapport over modstandsbevægelsen i Nyborg. Det er ikke angivet hvem forfatteren er, men det kunne meget vel være min far. Jeg har rapporten liggende og håber på et tidspunkt at kunne scanne den ind og gøre den tilgængelig her. På billedet er han bevæbnet med en pistol; jeg mener at kunne huske, at han havde den liggende hjemme på Vognmandsvej et stykke tid efter befrielsen og at Mor ikke kunne fordrage at have den i huset.

Frisengaardsvej

September 1954 flyttede vi fra Vognmandsvej ud til det helt nybyggede rækkehus Frisengårdsvej 127. Lejekontrakten viser en månedlig husleje med varme på 200 kr. for det 83 m2 store hus. De 200 kr. i 1954 svarer efter forbrugerprisindekset til 3173 kr. i 2018. Huslejen er i dag 3462 kr. Tove og Jokum flyttede ind i nr. 125 i et hus helt mage til. Der var 15 huse i rækken, der sluttede med nr. 129 og Frisengårdsvej endte også der. Det var Nyborgs vestligste punkt og i starten helt ude på landet. I de første år, før der blev bygget mere i området, vrimlede det med rådyr, der rigtig kunne lide at fouragere i vores og naboernes haver.

Sommerhus ved Slude Strand


Fortalt af Ole