SmartKor med Lilypond

Lilypond er i modsætning til de fleste andre nodeskrivningsprogrammer tekstbaseret. I stedet for at sidde med musen og placere noder, som man gør i de fleste andre programmer, skriver du bare en simpel tekst. Det kan du gøre i en vilkårlig tekstbehandler, på Windows fx Notesblok, der er en del af Tilbehør. Jeg bruger som så mange andre Notepad++, til næsten alt: nodeskrivning, websider i HTML, JavaScript, SVG osv. Du kan IKKE bruge programmer som Microsoft Word eller OpenOffice Writer, fordi de putter en hel masse formatteringskoder ind i din tekst.

Som sagt kan du bruge en vilkårlig tekstbehandler, men du kan også vælge at bruge Frescobaldi, der er specielt designet til Lilypond. Mange vil sikkert foretrække det, og det er også et fortræffeligt program, der dog forudsætter at man forstår en hel del af Lilypond.

Derfor foreslår jeg, at du går til LilyPond og downloader den seneste stabile udgave til din pc. Jeg har kun erfaring med Windows udgaven, men er sikker på at Unix og MacOs udgaverne er lige så gode. Lilypond har meget omfattende manualer, som du får brug for, hvis du virkelig vil udnytte programmets muligheder til at skabe professionelle arrangementer for store ensembler. Nedenfor fortæller jeg dig det du har brug for, hvis du “bare” skal skrive korstemmer.

Opsætning

Efter du har downloadet Lilypond foreslår jeg, at du laver en mappe med navnet på din melodi, i vores eksempel OdeToJoy. I denne mappe laver du 4 mapper. For et SATB kor kan du kalde dem Alt, Bas, Sopran og Tenor, for firstemmig mandskor fx TenorI, TenorII, BasI og BasII.

Vi fortsætter med SATB og anbringer 3 filer i hver af de fire mapper. For Sopran mappen:

og tilsvarende for de andre tre stemmer.

Sopran.ly ser sådan ud:

\version "2.18.2"
#(set-global-staff-size 20)
\paper {
#(set-paper-size "a4")
}
\header {
title="Ode To Joy"
composer="L.V. Beethoven"
arranger="Arr. "
instrument="Sopran"
}
\include "SopranNoder.ly"
\include "SopranTekst.ly"
\score {
\new Staff {
\set Staff.midiInstrument = "voice oohs"
<<
\new Voice = "one" \SopranNoder
\new Lyrics \lyricsto "one" \SopranTekst
>>
}
\midi { }
\layout {
indent = 0\mm
}
} 

De ting du skal ændre i forhold til eksemplet er indholdet af:

For de andre tre stemmer skal du naturligvis bare ændre hvor der står Sopran til henholdsvis Alt, Tenor og Bas.

Noderne

I Sopran.ly skal du lægge mærke til

\include "SopranNoder.ly"
\include "SopranTekst.ly"

der fortæller Lilypond, at den skal kigge i filen SopranNoder.ly for at finde noderne til melodien (SopranNoder) og i filen SopranTekst.ly for at finde teksten (SopranTekst) til melodien. Så lad os kigge på filen SopranNoder.ly for OdeToJoy.

SopranNoder = \relative c'' {
\clef treble \key g \major \time 4/4
\tempo 4=100
b4 b c d
d c b a
g g a b
b4. a8 a2 
\bar"||"
b4 b c d
d c b a
g g a b
a4. g8 g2 
\bar"||"    
a4 a b g
a b8[( c)] b4 g
a b8[( c)] b4 a
g a d,2 
\bar"||"
b'4 b c d
d c b a
g g a b
a4. g8 g2
\bar "|."
} 

Den første linie siger, at her defineres SopranNoder med alt det der kommer efter = tegnet. Anden linie angiver melodiens overordnede karakteristika:

Alle disse ting kan iøvrigt ændres i løbet af melodien.

Resten er de egentlige noder, som g4, a8 osv. En node angives ved sit navn efterfulgt af nodens længde uden mellemrum. Altså er fx g4 en kvart node g, gis8 en ottendels node gis, og ges4. en punkteret fjerdedels node ges. Nodenavnene er de sædvanlige, bortset fra at h (naturligvis!) angives som b, og det danske b som bes. Hvis en node kommer efter en anden node af samme længde behøver man ikke angive længden af den sidste. Derfor er første linie b4 b c d det samme som b4 b4 c4 d4.

Symbolet \relative c’‘betyder, at de efterfølgende noder angives med udgangspunkt i tonen c’’ (tostrøget c), en oktav over “nøgle-huls c-et”, eller C5 i “videnskabelig” notation, placeret på 3. mellemrum i diskant nøglen.

Den første egentlige node i eksemplet er b4, der står for b på 3. linie af systemet. Når Lilypond går fra den ene node til den næste, vælges altid den der ligger nærmest, med mindre man med ’ har angivet en oktav opad, eller med , en oktav nedad.

I eksemplet har jeg anbragt hver takt på sin egen linje. Lilypond er ligeglad, men jeg vil stærkt anbefale, at du gør det samme, det gør det hele meget mere overskueligt.

I Lilypond kan du angive meget mere end nodeværdier, alt hvad der findes i klassiske, håndsatte noder kan også gøres i Lilypond. Jeg har kun her nævnt det allermest basale for at skrive korstemmer. For alle raffinementerne må du gå til Lilyponds fortræffelige manualer.

Teksten

Efter du har skrevet noderne kommer vi til teksten. Lilypond er så begavet, at den selv kan finde ud af at sætte teksten under de tilhørende noder, du skal bare hjælpe den lidt. Og det gør du ved at dele teksten op i melodi-stavelser. Se på vores eksempel her:

SopranTekst=\lyricmode {
Dan -- marks børn lad san -- gen klin -- ge,
san -- gen om den he -- le jord,
om vor slægt en -- gang så rin -- ge,
nu i dag en magt så stor.
En -- gang stod her ur -- skovs gra -- ner,
ver -- den rundt var ul -- ve -- land,
se nu står med tu -- sind fa -- ner
smuk -- ke by'r fra strand til strand
}

Første linie her siger bare, at her kommer noget der ikke skal opfattes som noder, men som tekst (\lyricmode). Så følger selve teksten, hvor stavelserne er adskilt med – , altså mellemrum, bindestreg, bindestreg, mellemrum. Det er det hele!

Kør Lilypond

Nu er de tre filer vi har brug for, Sopran.ly, SopranNoder.ly og SopranTekst.y, klar og vi skal køre Lilypond for at få konstrueret pdf-filen med noderne og teksten og mid-filen med tonerne. I Windows sker kørslen af Lilypond simpelt ved at dobbeltklikke på Sopran.ly. Lilypond oversætter så informationen i Sopran.ly, SopranNoder.ly og SopranTekst.ly og danner tre nye filer:

De to sidste er dem vi har brug for. Hvis du dobbeltklikker på Sopran.pdf får du vist melodi og tekst som en færdig formatteret side, og dobbeltklikker du på Sopran.md vil Windows starte en midiafspiller, og du kan høre melodien.

Hvis du har lavet fejl i indtastningen af melodi eller tekst vil det blive vist i Sopran.log, og du må gå ind og rette i Sopran.ly, SopranNoder.ly eller i SopranTekst.ly. Oftest er det ganske enkelt at se fejlene fordi Sopran.log viser hvilken linie i hvilken fil den ikke kan li’.

Før du eventuelt kører Lilypond igen skal du huske at lukke Sopran.pdf, for ellers kan Lilypond ikke lave en ny udgave af den.

Er det svært?

Ved første gennemlæsning kan det her måske godt virke lidt vanskeligt. Men hvis du bare tager det stille og roligt og med din egen melodi prøver at gennemgå processen beskrevet ovenfor, så kan jeg love dig, at det hele hurtigt bliver ganske nemt. Så god fornøjelse med Lilypond!