Template

Lad os som eksempel se på min template side for IT, altså ITT.html. Den har tre elementer: Øverst til venstre linket til startsiden for d3Liv, til højre herfor en menu som aktiveres ved at klikke, og til sidst $body$. Det er sidstnævnte som pandoc erstatter med indholdet af din md fil, oversat til html. Hvis du så klicker ctrl u ser du selve koden for template filen. Den er vist her:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=yes">
<title>$title$</title>
<link rel="stylesheet" href="comm/normalize.css">
<link rel="stylesheet" href="comm/d3Liv.css">
<script src="http://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js?config=TeX-AMS-MML_HTMLorMML" type="text/javascript"></script>
<script src="comm/toggle.js"></script>
</head>
<body>
<div id="Header">
<p>
<!-- Link til d3Liv -->
<a href="../d3Liv.html"><img src="comm/Logo100.png" /></a>
<a href="javascript:toggle('Menu')">
<img src="comm/menuw30.png" id="MenuIcon"/></a>
</p>
<!-- Menu -->   
<div id="Menu" style="display:none;">
<h3><a href="../d3Liv.html">d3Liv</a></h3>
<h3><a href="IT.html" class="her">IT</a></h3>
<ul>
<li><a href="Metode.html">Metode</a></li>
<li><a href="Pandoc.html">Pandoc</a></li>
<li><a href="Markdown.html">Markdown</a></li>
<li><a href="Template.html">Templates</a></li>
</ul>
</div><!-- Menu end -->
</div><!-- Header end -->
<div id="Content">
<!-- Output fra Pandoc start -->
$body$
<!-- Output fra Pandoc slut -->
</div>
</body>
</html>

Alle mine templates ser i princippet ens ud, bortset fra indholdet i Menu’en. Resten af templaten er ting der bør være i enhver html side. Man erstatter selvfølgelig min stylesheet comm/d3Liv.css med sin egen, scriptet comm/toggle.js er et simpelt javascript til at få menuen vist/slukket.

~~~~