Hanne Nielsen

Bente Hanne Nielsen blev født d. 9.8.1935 i Glostrup som datter af Christian Richard Nielsen og Dagmar Marie Simonsen, gift Nielsen. Han arbejdede på Løvens Kemiske Fabrikker, hvor han på et tidspunkt blev forvalter, og hun passede hjemmet, men syede også, bl.a. poser til blodplasma til Løven.

Hanne (som hun altid blev kaldt) blev født kun halvandet år efter sin storesøster Lise. Hun var ikke ret gammel, da hendes mor blev syg af tuberkulose og kom på sanatoriet i Skørping. Og da det var svært for hendes far at klare både arbejdet og pasningen af to småpiger kom Hanne i pleje hos Sigrid og Peter, Dagmars svigerinde og bror, som også boede i Glostrup. Hvor storesøster Lise var i den periode er ikke helt klart. Dagmar har omtalt en fru Olsen, som begge pigerne har været hos, men det er lidt usikkert.

Både Hanne og Lise startede skolegang på Højvangskolen i Glostrup. Hanne var en meget dygtig elev, derfor var der heller ingen problemer med at springe 5. klasse over (det kunne man dengang få lov til) så hun kom til at gå i mellemskolen (6. - 9. kl.) sammen med Lise. De to søstre blev næsten altid betragtet som tvillinger, også fordi de næsten altid gik ens klædt, blev konfirmeret sammen osv.

Efter mellemskoleeksamen startede Hanne i 1.g på Roskilde Katedralskole (hvor Oles mormors bror Valdemar Sigtridgur Lauritsen var rektor i mange år, men var pensioneret før Hanne gik der), og blev student i 1953 i en alder af kun 17 år. Derefter startede hun på Emdrupborg Statsseminarium hvor hun efter 2 1/2 år (det var den normerede studietid for læreruddannelsen dengang) fik sin lærereksamen.

Hanne var nok lidt ambitiøs, ville også gerne bruge sine evner til lidt mere end den almindelige folkeskole. Så hun blev ansat på Individualskolen i Hellerup, der var startet 1. december 1948, først som en fri børnehaveklasse, men allerede året efter blev det til en egentlig friskole for børn i alderen 4-16 år. Individualskolen holdt til på Henningsens Alle 68 i Hellerup og pudsigt nok købte Leifs bror Henning ejendommen nogle år senere til sit ICC (International College in Copenhagen). I anledning af tiåret for skolens start udgav de to grundlæggere Preben og Ruth Bichel en lille bog: “Gode vaner - nemme børn”, hvor de, sammen med lærere og forældre, fortæller om skolen og dens ideer. I denne bog har Hanne skrevet to artikler: “Gruppearbejde - og hvorfor vi anvender det” og “Arbejdet i lejrskolen”. Hanne var helt klart på forkant med de nye pædagogiske strømninger, der startede i 50’erne og kulminerede med bl.a. studenteroprøret sidst i 60’erne.


Hanne på Individualskolen

Hanne var på Individualskolen et par år, inden hun besluttede sig for at drage en tur over Atlanten. Som billedet viser var pressen til stede ved afgangen og skriver:
“En af lærerinderne ved Individualskolen i Hellerup, frk. Hanne Nielsen drog i dag afsted til U.S.A. med Norske Amerika Linjens smukke, ny flagskib Bergensfjord. Hun fik en bogstavelig straalende afskedshilsen, da hun gik om bord i Frihavnen i formiddags. Alle eleverne fra hendes klasse og flere af hendes kolleger fulgte hende til kajen, og da hun gik op ad landgangstrappen, indhyllede de hende i farverige serpentiner og overdængede hende med bunker af konfetti, der dryssede af hende, mens hun gik til sin kahyt. Hanne Nielsen regner med at at kunne bilve i Amerika et aars tid. De første to maaneder skal hun tilbringe i en ferielejr i staten Vermont. Senere haaber hun paa at kunne faa lejlighed til at undervise i flere skoler derovre.”


Hanne drager til Amerika

Efter det kortvarige job Weysesgadepå en summercamp, blev Hanne ansat ved FN-skolen i New York, hvor hun var et par år. Da hun atter var hjemme igen fik hun lyst til at prøve noget helt andet og var et par år ansat som førstedame i stormagasinet Magasin’s afdeling for dameundertøj, noget der må siges at lige langt væk fra en lærergerning! Kort efter hendes hjemkomst fra USA købte hun et byggeforeningshus i Weysesgade, nær Svanemøllen Station, det såkaldte komponistkvarter, hvor landets statsminister 2011-2015, Helle Thorning Smith, også bor.

Om Hanne efter jobbet i Magasin kommer tilbage til Individualskolen eller får job på Forsøgsskolen på Emdrupborg står for nuværende ikke helt klart. I alt fald møder hun Carl Vilhelm Jensen som netop underviser på på Forsøgsskolen i bl.a. fysik og kemi. De bliver gift juni 1965 (i Lyngby Kirke ?).


Hanne bliver gift med Carl Vilhelm Jensen

Den første tid bor de i Carl Vilhelms rækkehus i Lyngby, senere køber de hus på Svejgårdsvej i Hellerup, hvor alle tre børn: Jesper, Janne og Jakob bliver født (Jakob dog på Gentofte Amtssygehus). Senere flytter de til den gamle skole i Gadevang, et stort gammelt stråtækt hus på en stor grund som også omfatter en lille sø og en masse bambus! Hanne bliver også ansat på Gadevang Skole og Carl Vilhelm bliver skoleinspektør på Helsinge Skole.

Det blev desværre ikke mere end godt ti år Hanne fik i Gadevang. Ved Lises 50 års fødselsdagsfest i januar 1984 er hun tydeligt sygdomspræget. Kort tid efter får hun stillet diagnosen mavekræft og allerede i marts dør hun, kun 48 år gammel. Hun blev bisat fra Gadevang Kirke, der ligger næsten lige overfor den gamle skole, hvor hun boede.

Billeder fra Hannes liv.


Fortalt af Bente