Christian Simonsen

Christian Simonsen blev født 14.6.1880 i et husmandssted på Ørum Vestermark, som søn af Anders Simonsen og hustru Marie Elisabeth Christensen.

I 1890 bor Anders og Marie stadig i Ørum Vestermark og de hjemmeboende børn er:

Christian bliver konfirmeret 30.9.1894 i Ørum kirke. Dengang fik konfirmanden både karakter for sine kundskaber og forhold (mon ikke det er opførsel?), og Christian scorede mg- og mg, hvad der vist var meget godt.

Christian Simonsen bliver gift 20.6.1905 med Johanne Heino i Ørum Kirke.

Robert Kristian Simonsen bliver født 28.7.1905 i Ørum som Christian og Johannes 1. barn.

Folketællingen 1906 viser, at Christian og Johanne nu bor på Ørum Vestermark, antagelig i et hus ved siden af forældrene, sammen med sønnen Robert.

Peter Simonsen bliver født 25.6.1907 i Ørum.

Dagmar Marie Simonsen bliver født 8.4.1909 i Ørum.

Thorvald Heino Simonsen bliver født 18.9.1910 i Ørum.

Folketællingen i 1911 viser, at Christian og Johanne og deres 4 børn bor på Ørum Vestermark matr. 6b (fejlagtigt skrevet 60) sammen med Christians far Anders, hvis erhverv er angivet som “particulier” (en der lever af sin formue). Det er derfor sandsynligt, at Christian har overtaget gården efter sin far før den tid, måske allerede i 1906.

Anders Simonsen bliver født 11.10.1912 i Ørum.

Ejnar Kornelius Simonsen bliver født 21.8.1914 i Ørum.

Folketællingen i 1916 viser at Christian og Johanne bor med deres 6 børn i Ørum Vestermark.

Kristian Marinus Simonsen bliver født 16.4.1916 i Ørum.

Svend Aage Simonsen bliver født 16.1.1918 i Ørum.

Oluf Herman Simonsen bliver født 29.7.1919 i Ørum.

Folketællingen i 1921 viser, at ældste søn Robert på 16 år ikke længere bor hjemme hos forældrene og de nu 8 hjemmeboende børn. Det fremgår i øvrigt, at både Christian og Johanne kom til Ørum sogn i 1905.

Johanne dør

Johanne Heino dør 16.10.1921 i Ørum, kun 37 år gammel.

Christian bliver gift med Anna

Efter Johannes død blev Christian gift med Anna Petrea, der ifølge 1925 folketællingen er født d. 8.1.1897 i Dall sogn. Hun bragte drengen Harald Kristian Nielsen med ind i ægteskabet og sammen fik de 5 børn, den første, Niels, født kun 11 måneder efter Johannes død!

  1. Niels Martin Simonsen f. 12.9.1922
  2. HolgerJohannes Simonsen f. 1.3.1924
  3. Hartmann Simonsen f. 15.4.1927
  4. Ruth Lilly Simonsen f. 31.3.1929
  5. Knud Helmer Simonsen f. 26.2.1931

Billedet af Christian her er fra Dagmars lejlighed på Østervej i Glostrup og antagelig taget i 1947-1948. Han dør 20.3.1948 og begraves på Ørum Kirkegård, som det fremgår af gravstenen. Det er Dagmar der betragter stenen ved et besøg i Ørum sammen med Janne engang i 1990’erne.

Gården

Billedet og beskrivelsen herunder er hentet fra bogværket Vort Sogns Historie, der udkom i årene 1950-58, indtil forlaget ophørte uden at værket var færdigt. Man kom i værket mod at betale, og det har Knud så åbenbart gjort.

Knud, der var Cristian og Annas yngste søn, overtog gården efter sin mor Anna i 1956, 8 år (ikke 10 som står) efter sin fars død. Christian havde antagelig haft den siden 1906, men ikke sammen med Anna, som der står, hun kom først ind i billedet (må man håbe!) efter Johannes død i 1921. Anna dør 27.7.1976, som det fremgår af gravstenen ovenfor.