Anders Simonsen

OerumHellevad Anders Simonsen blev født d. 24.8.1846 i Thorsholm n.ø. for Hjallerup (døbt i Dronninglund) som søn af Simon Christian Jensen og hustru Kirsten Marie Andersdatter.

Folketællingen i 1850 viser, at Anders, som nu er 4 år, bor hos sine forældre i Thorsholm, sammen med sin lillebror Jens på 1 år og Lene Marie Jensdatter på 9 år. Lene er opført som plejebarn, men er datter af Anders's mor Kirsten, fra før hun blev gift med Anders's far Simon. Faderens erhverv er gårdmand, men han ejer ikke gården, det gør Jens Sørensens enke.

Simon og Kirsten flytter til Ørum

Fra folketællingen i 1860 ved vi, at Anders nu har fået flere søskende. Forældrene med børn er flyttet fra Thorsholm og bor nu på en gård Ørum By 8. Foruden de to voksne består husstanden af:

Hvor er Anders konfirmeret?

LyngbyTvorupI 1870 er Anders flyttet til Tvorup ved Lyngby i Skørping kommune og tilbage i Ørum By er forældrene med børnene Jens 20, Christine 18, Marie 12, Christiane 10, og Jensine 6. Der er ingen spor af Christines tvilling Maren. Det ser ikke ud til at Anders er blevet konfirmeret hverken i Lyngby eller i Ørum, hvor så?

Anders og Marie bliver gift

Lyngby Kirke, Lyngbyvej 7, Lyngby, Skørping
Lyngby Kirke, Lyngbyvej 7, Lyngby, Skørping

Anders og Marie Elisabeth Christensdatter blev gift i Lyngby Kirke, Aalborg Amt d. 26.3.1870. Anders var da 23 år og Marie 21. De skulle giftes, må man formode, for kun 3 måneder senere bliver deres første barn Kirstine Marie Simonsen født d. 21.6.1870. Når der om Anders Simonsen i kirkebogen står, at han var indsidder, sad han altså ikke i spjældet. En indsidder var tidligere på landet i Danmark en betegnelse for en person, der boede i et ikke selvstændigt hus hos en gårdmand eller husmand. Altså boede til leje, fx fordi han arbejdede for ejeren.

Man kan også lægge mærke til, at både brud og brudgom var vaccinerede. Det var mod kopper, Frederik 6 indførte i 1810 en forordning, der krævede koppevaccination (eller overstået koppeangreb) som en forudsætning for fx konfirmation, giftermål, skolegang, læreplads og militærtjeneste. På vielsestidspunktet tjente de begge i Tvorup.

Marie Elisabeth Christensdatter

Marie Elisabeth Christensdatter blev født d. 22.11.1848 i Ravnborg ved Solbjerg lidt nord for Hadsund, som datter af Christen Corneliussen og hustru Mette Marie Jensdatter. Det er interessant, at Marie blev døbt Christensdatter, men blev viet Christensen. Det skyldtes navneloven af 1828, der medførte krav om fast slægtsnavn, i stedet for som det var kutyme (bortset fra adelen) at få faderens fornavn efterfulgt af datter eller søn (et patronym). I stedet for at Christens datter skulle hedde Christensdatter blev det nu til Christensen, fordi alle Christens børn skulle have samme efternavn. Det er også interessant, at man i Danmark bruger sen (søn) endelsen, men på Island dottir (datter). Det siger sikkert noget om magtforholdene mellem kønnene i de to kulturer.

Anders og Marie er flyttet til Ørum Vestermark

Anders og Marie blev ikke i Tvorup, men flyttede på et tidspunkt til et hus i Ørum Vestermark. Det ved vi fra folketællingen i 1880, der fortæller, at Anders Simonsen, 33 år, sammen med sin hustru Marie Elisabeth Christensen, 31 år, født i Solbjerg Sogn, Aalborg Amt, bor på Ørum Vestermark i et hus. Der står også, at han lever af sin jordlod, han er altså blevet selvstændig landmand. De da hjemmeboende børn er:

I 1890 bor Anders og Marie stadig i Ørum Vestermark og de hjemmeboende børn er:

Folketællingen i 1901 viser, at Anders og Marie bor på en gård, matrikel 7c i Ørum, med deres to børn: Peder Simonsen født 3.2.1890 og Christian Simonsen født 14.6.1880. Anders ejer gården. Desuden bor der barnebarnet Nielsine Petrea Larsen, som er født 7.12.1896 og er datter af Semine Kirstine Simonsen og “udlagt fader” Niels Peter Larsen. Endvidere en Mariane Larsen født 9.1.1875 i Hellum, hun er listet som tjenestetyende, om hun er i familie med Nielsine ved vi ikke. Man bemærker iøvrigt, at der står at Anders og Marie har 7 levende og 2 døde (inklusive dødfødte) børn, børnedødeligheden var ret stor dengang.

Folketællingen i 1906 viser, at Anders og Marie (hendes navn er forkert angivet som Lise!) bor Ørum Vestermark Nygaard matr. 6b. Nielsine Larsen bor der også stadig. Sønnen Christian og svigerdatter Johanne bor tilsyneladende i et hus ved siden af med deres søn Robert.

Hvor er Marie i 1911?

Folketællingen i 1911 viser at Anders bor sammen med Christian og Johanne og deres børn på matrikel 6b (fejlagtigt skrevet 60). Anders's erhverv er angivet som partikulier (particulier: en person der lever af sin formue). Marie er ikke opført, heller ikke som midlertidigt fraværende, søgning i kirkebøgerne for Ørum viser, at hun ikke er død i perioden 1906-1911!

Anders dør

Anders dør på Brønderslev Sygehus d. 9.5.1922. I kirkebogen står der: “Particulier af Emb sogn Børglum herred. Født i Thorsholm i Dronninglund sogn og herred 4.3.1846 (fødselsdato forkert). Søn af gårdejer Simon Kristian Jensen og hustru Kirsten Marie Jensen samme sted. Enkemand efter Marie Elisabeth Kristensen af Ørum Vestermark og sogn, Dronninglund herred, deres sidste fælles bopæl.”

Anders’s eftermæle

I familien har man sagt om Anders, at han var en meget flittig mand. Så flittig, at han ikke kunne finde tid til at gå i seng, men stod ude mellem hestene og sov!

Anders og Maries børn

Anders og Maries børn: (der mangler tilsyneladende et i forhold til folketællingen i 1901!)

  1. Kirstine Marie Simonsen ∗ 21.6.1870 i Tvorup, Lyngby Sogn, Aalborg Amt.
  2. Mete Marie Simonsen ∗ 4.11.1874 i Ørum
  3. Semine Kirstine Simonsen ∗ 3.2.1877 i Ørum
  4. Christian Simonsen ∗ 14.6.1880 i Ørum
  5. Elone Jensine Simonsen ∗ 15.4.1882 i Ørum
  6. Jens Simonsen ∗ 18.4.1884, dødfødt
  7. Jensine Dorthea Simonsen ∗ 30.8.1885 i Ørum. Kirkebogen noterer hende som død.
  8. Peder Simonsen ∗ 3.2.1890 i Ørum

En gåde, kan du hjælpe?

Et halvt år før Kirstine Marie er der i kirkebogen opført en Christiane Simonsen. Simonsen er ikke et almindeligt navn ellers i denne kirkebog, der er ikke nævnt nogen fader, og det der står under moderen virker mystisk. Er den nævnte pige ikke moderen, men en adoptivmoder eller hvad? Og er Christiane det manglende barn?