Nelly Eleonora Holm Petersen

Nelly Eleonora Holm Petersen
Nelly Eleonora Holm Petersen

Nelly blev født 4.1.1912 i Sorø Landsogn. som datter af bryggeriarbejder Jens Christian Petersen og hustru Karen Sofie Hansen, 22 år gammel.

Faddere var møller Jens Nielsen Petersen og hustru Maren Sofie, født Kristensdatter, af Sønderup sogn, Nellys farfar og farmor, arbejdsmand Anders Hansen, Sorø Landsogn, Nellys morfar, og fyrbøder Rasmussens hustru Nelly, Sorø Landsogn.

Nellys forældre blev viet 26.8.1911 i Sorø. På det tidspunkt boede de begge i Sorø Landsogn, Karen Sofie hos sin fader fyrbøder Anders Hansen.

Nellys bror Børge Valdemar Holm Petersen blev født 19.11.1913 i Sorø Landsogn. Faderen var da ølkusk. Børge er ikke som sin søster konfirmeret i Sønderup kirke, heller ikke i Sorø, Ørslev, Flakkebjerg, Haarslev, Pedersborg. Vi ved ikke hvem der tog sig af ham efter moderens død.

Nelly blev konfirmeret 11.4.1926 i Sønderup Kirke. Som forældre og plejeforældre er angivet arbejder Jens Christian Pedersen og afdøde hustru Karen Sofie f. Hansen, møller Jens Nielsen Pedersen og hustru Sofie Pedersen, Aarslev. Nellys adresse er angivet som Aarslev, så hun har givetvis boet hos sin farmor og farfar i Aarslev, Sønderup sogn. Det viser folketællingen i 1925 også, og den viser samtidig at bedsteforældrene som naboer har Jakob og Valborg Pedersen, Nellys farbror og tante.

Vi ved ikke hvor og hvornår Nellys mor Karen Sofie Hansen er død, og vi ved som sagt ikke hvem der tog sig af Børge efter moderens død. Men fra folketællingen i 1930 ved vi, at Børge da bor hos Jakob og Valborg og er i tømrerlære hos sin onkel Jakob.

Nellys farmor Maren Sofie dør 4.7.1928 i Aarslev farfaren Jens Christian først 12.5.1936 også i Aarslev.

Vi ved heller ikke rigtig noget om Nelly de første år efter konfirmationen i 1926. Først 10 år senere fortæller hun i sin lommebog, at hun pr. 1. november 1936 er fæstet hos Brødrene Hillers i Slagelse. Firmaet Brødrene Hillers, Sjællands Jern- & Staalforretning, var et gammelt familieforetagende stiftet i 1830 og drevet af brødrene J.F.B. Hillers og K.T. Hillers og havde domicil i Løvegade 9-11 i Slagelse. Nelly er sandsynligvis fæstet som kokkepige, for hendes fotoalbum har en række billeder fra Hotel Nyborg Strand, hvor hun utvivlsomt er kokkepige.

Hotel Nyborg Strand, Nelly er kokkepigen i 3. række yderst til højre

Hvornår og hvorlænge hun var på Nyborg Strand ved vi ikke, men vi gætter på at det er efter tiden i Slagelse, altså ca. 1937-1938, for i 1939 skulle hun giftes.

Nelly og Anders
Nelly og Anders

Nelly blev gift 12.11.1939 i Glostrup kirke med Anders Simonsen. Begge boede da i Lidemark sogn, antagelig i det husmandssted i Gummerød, som Anders købte allerede i 1936.

Nelly og Anders fik to børn:

  1. Bente Heino Simonsen født 1940 i Gummerød.
  2. Ole Holm Simonsen født 1943 på Køge Sygehus.

Nelly blev syg allerede ca. 1940 af hvad der meget senere skulle vise sig at være en tumor i hjernen, men hun klarede alligevel at passe hus og børn indtil Anders omkom ved en drukneulykke i 1954. Da kom hun på plejehjemmet Skovridergaarden i Nyrup, Fyrendal sogn, hvor hun døde 19.5.1956.

Bente var dog allerede i januar 1952 kommet ind til sin faster Dagmar i Glostrup, for Dagmar, der var en viljestærk dame, havde bestemt, at Bente, der var dygtig i skolen, skulle i mellemskolen i Glostrup. Ole kom efter faderens død til sin farbror og tante Thorvald og Ragnhild på Østerbro, hvor Thorvald havde en købmandsforretning.

Nellys aner