Willy Høybye Hansen

Holckenhavn Slot Holckenhavn Slot

Willy Høybye Hansen blev født 15.11.1908 som søn af gartner Anders Hansen og hustru Marie Henriette Nielsine Frederikke Høybye. Dåben foregik i Vindinge Kirke og fødestedet er angivet som Holckenhavn. Folketællingen i 1911 viser, at familien der da bestod af far Anders, 38 år, mor Marie, 33 år, storebror Tage, 5 år, og Willy, boede i et af Holckenhavns huse (1 E-F) og at de havde tjenestepigen Mary Rasmussen boende. Om hun var tjenestepige for dem, eller oppe på slottet ved vi ikke. Willys fødselsår er ejendommeligt nok angivet som 1909! Af folketællingen i 1916 fremgår, at familien stadig bor på Holckenhavn og at faderen nu har titel af Herregaardsgartner. Willys fødselsår er stadig sat som 1909. Hvis man er interesseret i samfundsforhold er det iøvrigt interessant at studere folketællingerne fra Holckenhavn, med oplysninger om alle de mennesker, der var ansat under godset. Alt om folketællinger og kirkebøger finder man på arkivalieronline.dk; Holckenhavn hører under Vindinge Sogn.

Folketællingen i 1921 viser, at familien nu er flyttet til Strandvejen 8 i Nyborg, hvor faderen er blevet selvstændig gartner. Willy blev konfirmeret 8.10.1922 i Nyborg Kirke, med særlig tilladelse fra biskoppen fordi han ikke var fyldt 14 år. Fire år senere viser folketællingen i 1925 at familien stadig bor i nr. 8 i stuen, at Willys bror Tage på 19 år er isenkræmmer-kommis, mens Willy, der lige er fyldt 15, er i lære som herreekviperingshandler. Om det er hos Richard Lehn, hvor hans senere svoger Poul kom i lære mange år senere, ved vi ikke. Willy er jo nok blevet i Nyborg nogle år, men på et tidspunkt er han flyttet til København. I hvertfald boede han i 1930 ikke hos sine forældre på Strandvejen, det viser folketællingen.

Willy blev gift 3.4.1934 i Nyborg Kirke med Emma Henriette Mortensen. Da Emma og Willy blev gift boede de i København, lysningen af brylluppet skete i Helligaandskirken. De flyttede ind i Trægården 64tv på Amager, og her blev deres søn Ib født. Da var Willy forretningsfører, men senere fik han og Emma deres egen forretning på Amagerbrogade ikke langt fra hjemmet. Emma og Willy blev boende i Trægården så længe de levede. Emma døde 27.10.1962 og Willy 1.4.1973, begge blev bisat fra Sundby Kirkegård.


Willy Høybye-Hansens aner


Ib er i besiddelse af to meget interessante båndoptagelser, som du kan læse her i udskrift. På den ene fortæller Justa Høybye, Willys mors søster om sin opvækst i Fredericia, som datter af toldassistent Johan Christian Høybye, og sit senere liv på Søbysøgård. På den anden er det Rigmor Høybye, datter af Hans Høybye, Johan Christians bror og maskinmester på Ny Carlsberg Bryggeri, som beretter levende om sin opvækst i København og ikke mindst om sine fire år som ung pige i Rusland. Spændende læsning!


Fortalt af Ole