Rosa Almind Nielsen

Rosa Almind Nielsen blev født 8.5.1913 i Nyborg, som datter af lokomotivfører Ernst Almind Nielsen og hustru Christiane Marie Jacobsen. Hun voksede op i Nyborg og blev konfirmeret 2.10.1927 i Nyborg Kirke. Hun blev uddannet på kontor og gift 9.6.1935 i Nyborg Kirke med Svend Alfred Mortensen. Sammen adopterede de efter kgl. bevilling af 29.7.1944 Jytte Almind Mortensen som blev født 25.3.1944 i Koldinggade, København. Deres andet barn, sønnen Frank Ernst Almind Mortensen blev født 21.2.1946 i Nyborg.

Dengang boede de Ludvig Hansensvej 11 i Nyborg, men senere flyttede de ud til en nybygget lejlighed i Sprotoften 173 i Nyborgs vestlige udkant. Her blev de boende resten af deres liv. Rosa døde 18.12.2005 i Nyborg, 92 år gammel. Hendes mand Svend var død 25 år tidligere, han blev kun 74 år.


Rosa Nielsens Aner