Hans Peter Mortensen

Hans Peter Mortensen blev født 6.11.1923 i Wilsonsgade 15st. i Nyborg, som 7. barn af Poul Mortensen og Emilie Nielsine Pedersen. Hans ældste bror Svend var 17 og boede stadig hjemme ligesom de 6 andre søskende, så der blev endnu mere trangt i den lille lejlighed i Wilsonsgade.

Skolegang

Skolevæsenet i Nyborg var fra 1915 en kommunal ikke-betalingsskole, med tre aldersinddelte skoler. Grundskolen omfattede 1.-4. klasse og havde til huse i Nørrevoldgade i de bygninger, der senere blev kaldt Nørrevold Skole. Hovedskolen for 5.-7. (senere 8.) klasse lå i Svanedamsgade og blev senere kaldt Birkhovedskolen, mens Realskolen med 1.-4. mellem og realklasse lå i den gamle realskole fra 1888 på Kongens Bastionsvej.

Hans er startet i Grundskolen i Nørrevoldgade, og har derefter, som alle børnene efter min far Henry (der selv meldte sig ind i Realskolen og fik et par på hovedet for det) gået i Realskolen, hvor han må have taget realeksamen i 1938-39. De 4 år i mellemskolen var en almen uddannelse med dansk, engelsk, tysk, matematik, historie, fysik-kemi og naturhistorie m.m., mens realeksamen, som det næsten ligger i navnet, var direkte rettet mod ansættelse i erhvervslivet (banker, sparekasser, forsikringsselskaber, handel osv.) eller det offentlige (kommunal administration, toldvæsen, postvæsen osv). Det år man gik i realklassen knoklede man, lærte fransk, skriftlig engelsk og tysk, regning osv. Man lærte faktisk en utrolig masse nyttige ting på det år.

Hans spiller håndbold

Men der blev også tid til andet end lektier. Som de andre drenge i familien dyrkede hans sport og han var i 1939, som kun 15 årig, med til at vinde fynsmesterskabet i håndbold. Hvilken række det var i er uvist, men det var første sæson NG&IF overhovedet var med i Fyns Håndbold Forbund. På billedet er Hans nr. 2 fra venstre og Verner Jochimsen (Jokum), der senere blev gift med Hans's søster Tove, er højre fløjmand.

Efter realeksamen blev Hans elev i Sparekassen for Nyborg og Omegn. Efter uddannelsen blev han ikke i Nyborg. Engang i 2010 fortalte han os, at han en overgang var i en sparekasse i Kerteminde, men ellers blev det Aalborg Bye og Omegns Sparekasse, som den hed ved stiftelsen i 1824 som Jyllands første pengeinstitut. Her arbejdede han helt indtil han gik på pension.

Hans møder "Krølle"

Hans flyttede antagelig til Aalborg lige efter besættelsen. Der var boligmangel, og han har sikkert måttet nøjes med at bo til leje i et enkelt værelse. Så han var nødt til at spise på pensionat, som så mange andre enlige måtte det den gang. Og det var her på pensionatet, at han mødte Maren Kristine Loftlund, eller "Krølle", som hun altid blev kaldt. Hun var, som kælenavnet antyder, damefrisør og også nødt til at spise på pensionat. De forelskede sig i hinanden, og blev gift i Give Kirke 10.7.1949. Fra et testamente de udarbejdede i 1956 ved vi, at de da boede Herluf Trollesgade 20 i Aalborg.

De flyttede 25.11.1965 fra lejligheden til parcelhuset på Venusvej 10. Her boede de indtil "Krølle" døde i 2004. Hans blev boende der også efter "Krølles" død, men en lille hjerneblødning, med delvis lammelse, i december 2004 gjorde det umuligt for ham at klare sig selv, og i 2005 kom han på det nybyggede kommunale plejehjem Birkebo på Forchammersvej 23. Her boede han indtil sin død d. 28. januar 2011. Hans og "Krølle" havde ingen børn, og da det kneb for Hans at klare sig blev hans nevø Bjarne Jochimsen beskikket som hans værge. Bjarne besøgte Hans mange gange på plejehjemmet, og klarede alle de praktiske og juridiske spørgsmål for ham i hans sidste 5 år, et arbejde som alle i familien er ham dybt taknemmelig for.

Hans fejrer 70 års fødselsdag

Lørdag d. 6. november 1993 fejrede Hans sin 70 års fødselsdag på Hotel Nyborg Strand. Medlemmer af Familien kan se flere billeder her.

Hans’s sidste tid

I begyndelsen af januar 2011 blev Hans stadig dårligere og blev indlagt på Aalborg Sygehus med lungebetændelse. Han kom ret hurtigt tilbage på plejehjemmet, uden livsforlængende kun med smertestillende medicin og d. 28. januar sov han stille ind på plejehjemmet. Hans blev 87 år gammel.

Hans blev begravet lørdag d. 5. februar på Sdr. Kirkegård Blomstermarken 62 i Aalborg ved siden af sin "Krølle". Familiemedlemmer kan se billeder fra begravelsen her. Ole var syg, derfor var Bente og Ole ikke med.


Fortalt af Ole