Emilie Nielsine Pedersen

Emilie Nielsine Pedersen blev født 3.1.1890 i Dronningensgade 21 i Odense som datter af småkører Anders Pedersen og hustru Birthe Cathrine Rasmussen, moderen var da 24 år gammel. En småkører er ifølge Ordbog Over Det Danske Sprog en “person, der (uden at være egentlig vognmand) udfører smaakørsel”.

Af folketællingen i 1890 fremgår det, at familien dengang bestod af far Anders 33 år, mor Birthe Kathrine 24 år, datter Johanne 2 år og udøbt datter født 3. januar. Far, mor og Johanne var alle født i Skalbjerg og havde ifølge folketællingen kun midlertidigt ophold på kvisten i Donningensgade 21, deres egentlige opholdssted var i Skalbjerg. Deres første datter Kirstine Birgitte Pedersen på 5 år bor ikke hos forældrene i Odense, måske er hun blevet i Skalbjerg hos bedsteforældrene (jeg har nu ikke fundet hende der ved folketællingen i 1890).

Det ser ud som om Emilie voksede op på gården Engholm i Skalbjerg, hvor hun også blev konfirmeret 10.4.1904, men længe inden da, 18.6.1896 døde hendes far, kun 39 år gammel. Hans erhverv var da gårdmand.

Moderen Birthe Kathrine forblev ikke enke, men blev 10.11.1897 viet af Provst Heiberg i Vor Frue Kirke, Odense til ungkarl og gårdbestyrer Jens Nielsen, Skalbjerg. De fik Kongebrev, dateret 5.11.1897, til vielsen, hvorfor vides ikke, men Birthe var ved vielsen i 5. måned med drengen Anton Nielsen, der blev født 26.3.1898.

Der kom flere børn til. Ved folketællingen i 1906 boede gårdejer Jens Nielsen, f. 1.6.1865 (i Vedtofte, men siden i kirkebogen mangler) med sin hustru (Birthe) Katrine Nielsen, f. Rasmussen, f. 26.2.1866, på gården Skalbjerg 11, Magtenbølle nr. 90. De hjemmeboende børn var da: (Ella Sofie) Ingeborg Petersen, f. 21.12.1891, (Niels) Peder Pedersen, f. 15.11.1893, Anton Nielsen, f. 26.3.1898, Karl Nielsen, f. 11.2.1900, Karen Nielsen, f. 7.8.1903. Emilie boede ikke hjemme da, for hun var, som man sagde dengang, “kommet i ulykke”. Den “skyldige” var den 9 år ældre Poul Mortensen, der havde været karl på gården.

I folketællingen for 1906 er hun opført som boende i Georgsgade 21 i Odense, sammen med sin nyfødte søn Svend. Hun er logerende hos den 54 årige separerede Kristine Pedersen med 2 børn, hvis erhverv er “at passe syge”. Svend blev født 27.1.1906 og i kirkebogen er faderen opført som “selvangiven Fader Poul Mortensen, Assens”. Senere er efter ønske fra faderen tilføjet, at forældrene blev viede 21.12.1908 i Esbjerg.

Det har utvivlsomt været en skandale, at “Mille”, som hun blev kaldt, sådan kom galt af sted, selvom det jo endte godt: De blev gift, blev sammen hele livet og fik 8 børn. Men datteren Inger fortæller, at det var først efter hun var født, altså mindst 6 år efter Svend var født, at “Mille” med børn og mand måtte komme på besøg hjemme. Naboerne måtte ikke vide, at hun havde fået barn længe før hun blev gift. Mon dog ikke alle i sognet vidste besked. I kirkebogen for Vissenbjerg er Svends fødsel også indført og der er “efter Sognerådets forlangende” noteret, at fødselen har fundet sted i Odense. Det sker i rubrikken, der angiver forhold der har betydning for barnets Fødehjemstedsret. Sognerådet ville ikke risikere at skulle hænge på udgifter til barnets opvækst!

Som sagt blev “Mille” og Poul gift i Esbjerg i 1908 og her blev også Emma og Inger født, før familien flyttede til Nyborg. Den videre historie om “Rødbyerne”, som de senere blev kaldt, kan du læse her.

Enilie Nielsine Pedersens aner

Sporet stopper ikke her, der er bare (endnu) ikke søgt dybere.

Emilies mor og søskende i Skalbjerg 


Fortalt af Ole