Ragna Lauritsen Lund

Ragna Lauritsen Lund blev født 29.10.1911 i Kyse, som datter af Eugen Victor Emanuel Lund og Alma Sigrid Lauritsen. Begge forældre var lærere ved Kyse Skole, faderen førstelærer, moderen pogeskolelærerinde. Pogeskolerne blev oprettet ved lov af 8. marts 1856 og var for børn indtil 9 års alderen, men blev efter 1892 langsomt erstattet af forskoler for børn indtil 10 år.

Familien boede i Kyse, indtil Victor pr. 1. januar 1922 blev førstelærer ved Sankt Jørgens Skole i udkanten af Svendborg. I Kyse har Ragna sikkert haft sin mor som lærerinde i de første år, og derefter sin far, der var nemlig ikke andre lærere1 ansat.

I Sankt Jørgens Skole var der ansat flere lærere, hvor mange ved jeg dog ikke, og jeg ved heller ikke om Sigrid fortsatte med at være lærerinde, eller hun blev hjemmegående. Det sidste er nok mest sandsynligt, for med 4 børn og en mand, der både var førstelærer, degn og politisk engageret, samt et stort hus og stor have, har der været rigeligt at se til på hjemmefronten.

Ragna gik i Sankt Jørgens Skole indtil hun i august 1923 blev tilbudt friplads på den private skole Ida Holsts Realskole i Svendborg, hvor hendes storesøster Inger netop havde bestået mellemskoleeksamen med udmærkelse. Det tilbud tog familien selvfølgelig imod og Ragna klarede sig pænt i mellemskolen. Ja, ved oprykningsprøven i 1925 fik hun endda ug÷ og var meget stolt over, at det var mere end hendes storesøster der “kun” fik mg+.

Hun blev konfirmeret 3.10.1926 i Sørup Kirke, der hørte til Sankt Jørgens Sogn, hvor hendes far var kordegn.

Ved sommereksamen i 1927 bestod hunmellemskoleeksamen med karakteren mg og blev indmeldt i 1. gymnasiseklasse på Svendborg Statsskole, senere Svendborg Gymnasium. Hendes storesøster Inger læste derfor latin med hende i sommerferien.

Ragna blev 30.05.1943 viet til malermester Ernst Jørgen Hansen, født 15.10.1906 i Svendborg og sammen fik de døtrene:

  1. Sonja Lund Hansen * 9.4.1944 i Svendborg
  2. Anita Lund Hansen * 21.3.1950 i Nylars

Ægteskabet var ikke lykkeligt. Ernst havde meldt sig som frivillig i Finlandskrigen, og fik måske traumer af dette. Det gik så galt, at han på et tidspunkt truede Ragna med en pistol, og faktisk skød i væggen bag sofaen hun sad i. Jeg erindrer at have set skudhullerne.

For at komme væk fra ham flyttede Ragna med datter Sonja til Bornholm i 1947?, hvor hun blev lærer ved Nylars Skole. Her havde de to nogle gode år. Men, på et tidspunkt blev de opsøgt af Ernst og det resulterede i Anita. Der var dog ikke basis for fortsættelse af ægteskabet og Ragna og Ernst blev officielt skilt 20.05.1952.

Efter årene i Nylars flyttede Ragna og de to døtre i 1952 til Bredager 45 i Brøndbyøster, og Ragna blev ansat som lærer ved Avedøre Skole.

Ragna blev 5.2.1955 viet til tapetsermester Svend Cadovius Jørgensen og ændrede samtidig sit navn til Ragna Jørgensen. Hun og døtrene flyttede også ind i Svends hus på Panumsvej 56 i Valby og et halvt år senere adopterede Svend Ragnas to døtre Sonja og Anita.

Jeg var nært knyttet til Ragna og besøgte tit hende og Svend ikke mindst da jeg de første studieår var en fattig studerende i København. Jeg boede på værelse uden adgang til køkken og levede mest af rugbrødsmadder. Svend og Ragna kunne godt lide god, solid mad og når jeg besøgte dem tog jeg så godt fra retterne, at jeg ofte fik mavepine og måtte hen og ligge lidt på sofaen bagefter. Men jeg havde mange gode timer sammen med Ragna og Svend både på Panumsvej og i sommerhuset Stormhat nær Raageleje. Det var derfor en stor sorg for mig og for Bente, da Ragna sidst i 60’erne fik konstateret cancer og døde 12.08.1971 i Valby.


Fortalt af Ole


  1. Det er tankevækkende, at skoleloven af 1858 indførte det krav, at der højst måtte være 100 elever til én lærer!