Kamma Lauritsen Lund

Kamma Lund

Kamma Lauritsen Lund blev født 8.04.1914 i Kyse, som datter af Eugen Victor Emanuel Lund og Alma Sigrid Lauritsen. Begge forældre var lærere ved Kyse Skole, faderen førstelærer, moderen pogeskolelærerinde. Pogeskolerne blev oprettet ved lov af 8. marts 1856 og var for børn indtil 9 års alderen, men blev efter 1892 langsomt erstattet af forskoler for børn indtil 10 år.

Familien boede i Kyse, indtil Victor pr. 1. januar 1922 blev førstelærer ved Sankt Jørgens Skole i udkanten af Svendborg. I Kyse har Kamma sikkert haft sin mor som lærerinde i de første år, og derefter sin far, der var nemlig ikke andre lærere1 ansat.

I Sankt Jørgens Skole var der ansat flere lærere, hvor mange ved jeg dog ikke, og jeg ved heller ikke om Sigrid fortsatte med at være lærerinde, eller hun blev hjemmegående. Det sidste er nok mest sandsynligt, for med 4 børn og en mand, der både var førstelærer, degn og politisk engageret, samt et stort hus og stor have, har der været rigeligt at se til på hjemmefronten.

Kamma gik i Sankt Jørgens Skole indtil hun i august 1926 blev optaget i 1. mellem på Svendborg Statsskole, i dag Svendborg Gymnasium.

Fortsættes


Fortalt af Ole


  1. Det er tankevækkende, at skoleloven af 1858 indførte det krav, at der højst måtte være 100 elever til én lærer!