Inger Lauritsen Lund

Inger Lauritsen Lund blev født 6.2.1908 i Tyrsting, som datter af Eugen Victor Emanuel Lund og Alma Sigrid Lauritsen. Hendes far var da lærer ved Tyrsting skole, men allerede året efter flyttede familien til Kyse, hvor faderen blev førstelærer og moderen pogeskolelærerinde. Pogeskolerne blev oprettet ved lov af 8. marts 1856 og var for børn indtil 9 års alderen, men blev efter 1892 langsomt erstattet af forskoler for børn indtil 10 år.

Familien blev i Kyse indtil 1. januar 1922, hvor hendes far blev førstelærer ved Sankt Jørgens Skole ved Svendborg. Da var alle hendes tre søskende forlængst født: Ragna i 1911, Kamma i 1914 og Folmer i 1916.

I de første år må Inger have gået i skole hos sine forældre i Kyse og da familien i 1922 flyttede til Svendborg kom hun på den private Ida Holsts Realskole. Hvor hun har gået i mellemskole indtil da ved jeg ikke, måske Næstved eller Slagelse.

Inger blev konfirmeret 1.10.1922 i Sct. Jørgens Kirke ved Svendborg, hvor hendes far var degn, udover at være førstelærer ved Sankt Jørgens Skole. Familien boede på skolen, antagelig indtil Victor i 1932 blev skoleinspektør ved den nyoprettede Vestre Skole i Svendborg.

Inger var meget dygtig i skolen og bestod mellemskoleeksamen med udmærkelse i sommeren 1923. Derefter kom hun på Svendborg Gymnasium eller Svendborg Statsskole, som den hed dengang. Herfra blev hun student i sommeren 1926 med et mg+.

Ikke overraskende, når både hendes far, mor og morfar var skolelærere, valgte Inger også lærergerningen og gik på det nærliggende Skårup Statsseminarium, hvor hun antagelig blev færdig i 1929. Der var åbenbart overproduktion af lærere dengang, for i efteråret 1931 skriver hendes mor: “Inger er blevet Vikar ved Kommuneskolen i Faaborg, hun har altså haft noget at gøre, næsten hele Tiden siden hun fik sin Eksamen, her i Svendborg gaar saa mange unge Lærere, der slet ingen Ting tjener.”

På et tidspunkt flyttede hun til Lemvig og blev kommunelærerinde der, og resten af hendes liv kom til at foregå i den by.

Inger blev 7.7.1936 gift i Sct. Jørgens Kirke med den 9 år ældre Jens Peder Lilleør, som var født 14.7.1899 og opvokset i Lemvig.

Sammen fik Inger og Jens 4 børn:

  1. Arne Lilleør ∗ 19.11.1939 i Lemvig
  2. Mogens Sonnich Lilleør ∗ 31.10.1942 i Lemvig † 29.11.1943 i Lemvig
  3. Solveig Lilleør ∗ 18.10.1944 i Lemvig
  4. Aase Lilleør ∗ 9.8. 1946 i Lemvig

Jens var skolelærer og blev senere viceskoleinspektør i Lemvig. Han døde 21.11.1978 i Lemvig, hvor Inger blev boende indtil sin egen død 20.11.1996.

Inger blev på et tidspunkt interesseret i slægtshistorie. Hendes mors slægt stammer fra Fanø og der eksisterede en omfattende slægtshistorie for slægten Sonnichsen, som Inger førte op til starten af 1980’erne for efterkommerne af sine bedsteforældre på mødrene side. Hun lavede en tilsvarende slægtshistorie for efterkommerne af sine bedsteforældre på fædrene side, og begge arbejder har været et godt udgangspunkt for fortællingen om familien Lund.